Produkty

Szanowni miłośnicy dobrego brzmienia !

Obecnie firma Sonus Aureus oferuje Państwu wysokiej klasy wzmacniacz lampowy SoAu-50. Kolejne produkty będą wprowadzone na rynek w latach 2017 -2018.

WZMACNIACZ SoAu-50 – OPIS OGÓLNY

Wzmacniacz SoAu-50 jest zintegrowanym, lampowym wzmacniaczem elektroakustycznym przeznaczonym do użytkowania w warunkach domowych i w niewielkich pomieszczeniach koncertowych.

Przy projektowaniu wzmacniacza firma Sonus Aureus położyła nacisk zarówno na uzyskanie dobrego brzmienia jak i na odpowiedni wygląd urządzenia – wygląd ten określamy jako „klasyczna elegancja”. Wzmacniacz składa się z dwóch segmentów :

  • segment dolny – zasilanie, sterowanie, kontrola elektryczna
  • segment górny – właściwy wzmacniacz lampowy

Konstruując nasz wzmacniacz kierowaliśmy się bezkompromisową zasadą uzyskania jak najlepszej jakości odtwarzania dźwięku bez wprowadzania rozwiązań oszczędnych czy też dyktowanych przez „modne” tendencje lub nie zawsze sprawdzone poglądy techniczne. Wzmacniacz nasz jest mocno rozbudowany elektrycznie – w żadnym razie nie jest to wzmacniacz „retro”. Należy jednak podkreślić, że wzmacnianie sygnału odbywa się tylko i wyłącznie w strukturach lamp elektronowych.

Budowa elektryczna wzmacniacza opiera się na konfiguracji push-pull z czterema lampami mocy na jeden kanał w stopniu końcowym.

Stopnie poprzedzające końcówkę mocy to :

  • wstępny wzmacniacz napięciowy pracujący w układzie kaskody
  • wzmacniacz – symetryzator z odwracaniem fazy w jednej gałęzi
  • wtórnik katodowy

Za wyjątkiem napięcia anodowego dla lamp w stopniu końcowym, wszystkie pozostałe napięcia są stabilizowane. Żarzenie lamp realizowanie jest w systemie separacji masy żarzenia od masy ogólnej będącej częścią zasilania pozostałych układów wzmacniacza.

Wzmacniacz może być przełączany do pracy w następujących konfiguracjach :

  • trioda – klasa A – konfiguracja podstawowa
  • pentoda – klasa A
  • trioda – klasa AB
  • pentoda – klasa AB

Wyprodukowane przez nas urządzenie jest wyposażone także w wysokiej klasy wzmacniacz słuchawkowy z przełączaniem dostosowującym ten wzmacniacz do impedancji używanych słuchawek (przełączanie pomiędzy dwoma impedancjami).

Wzmacniacz słuchawkowy pracuje z wykorzystaniem lamp wstępnych stopni wzmacniacza mocy – lampy stopnia końcowego są wówczas odłączone.

SoAu-50 jest wyposażony w rozbudowane funkcje sterująco-kontrolne.

Wprowadzono pełny układ miękkiego startu dla wszystkich lamp, układ kontroli ciągłości żarzenia, układ kontroli napięcia sieci itp. Stany pracy wzmacniacza i dane kontrolne są wskazywane na dwóch wyświetlaczach OLED – z możliwością wyłączenia tych wyświetlaczy.

W innowacyjny sposób rozwiązaliśmy w naszym urządzeniu zagadnienia związane z regulacją prądu spoczynkowego BIAS.

Ustawienie tego prądu na właściwą wartość, a zwłaszcza na wartość jednakową dla wszystkich lamp ma, jak wiadomo, duży wpływ na redukcję zniekształceń sygnału.

W urządzeniu naszym, po przełączeniu na tryb regulacji BIAS wartości prądu spoczynkowego wszystkich ośmiu lamp końcówki mocy są wskazywane na wyświetlaczu. Wskazania te są przy tym korygowane w zależności od chwilowej wartości napięcia sieci, a więc chwilowej wartości napięcia anodowego zasilającego lampy mocy. Rozwiązanie takie umożliwia natychmiastowy odczyt prądów wszystkich lamp mocy oraz łatwą i dokładną regulacje tych prądów pomimo występujących wahań napięcia sieci. Dostęp do regulacji prądu BIAS uzyskujemy po zdjęciu małej pokrywy w prawej części przedniego panelu dolnego segmentu wzmacniacza.

Obsługa wzmacniacza realizowana jest za pomocą wysokiej klasy pilota zdalnego sterowania mogącego obsługiwać do 15 urządzeń. Na panelu przednim umieszczony jest tylko przycisk odłączania wzmacniacza od sieci oraz gałka potencjometru siły głosu (możliwa jest także regulacja siły głosu z pilota).

Zastosowane rozwiązania techniczne umożliwiły nam uzyskanie doskonałego jakościowo odtwarzania materiału muzycznego. Uzyskano także dobrą funkcjonalność obsługi oraz długą przewidywaną żywotność lamp elektronowych. Cieszą nas bardzo dobre opinie o wzmacniaczu uzyskane już od środowisk audiofilskich – także od osób związanych z szeroko pojętą branżą muzyczną.

WZMACNIACZ SoAu-50 – DANE TECHNICZNE

1. Moc wyjściowa wzmacniacza – moc ciągła przy zniekształceniach sumarycznych
trioda – klasa A 42 VA
2. Poziom zniekształceń – współczynnik zawartości harmonicznych
trioda – klasa A 1 VA – 0,18% 10 VA – 0,45% 40 VA – 0,95%
pentoda – klasa A 1 VA – 0,09% 10 VA – 0,12% 55 VA – 0,98%
3. Pasmo przenoszenia – przy mocy maksymalnej
dla – 1 dB 28Hz – 30kHz
dla – 3 dB 28Hz – 50kHz
wzmacniacz słuchawkowy dla – 3dB 1 Hz – 43 kHz
4. Poziom szumów – stosunek sygnału do szumu dla mocy maksymalnej – dynamika
> 91,6dB (1/38000)
5. Separacja kanałów – dla mocy maksymalnej
separacja > 100dB
6. Znamionowe napięcie wejściowe – napięcie wejściowe, przy którym osiągana jest moc maksymalna
trioda – 1V
pentoda – 0,75V
7. Impedancja wejściowa
Zwe = 100kOhm
8. Poziom przydźwięku sieci
poziom niemierzalny
9. Pobór mocy
moc maksymalna klasa A 620 VA
moc maksymalna klasa AB 414 VA
stan czuwania 4 VA
10. Globalne sprzężenie zwrotne
0 dB
11. Wymiary i waga
segment dolny 600 x 400 x 120 waga 27 kg
segment górny 600 x 400 x 70 waga 26 kg

Dalsze informacje w zakładce „Broszura informacyjna”